Síťové a elektrické rozvody

Neodmyslitelnou součástí teleinformační infrastruktury jsou síťová zařízení, servery, přístupové body, kabeláž a odpovídající elektroinstalace.

Věnujeme se navrhování a komplexním realizacím teleinformačních rozvodů a elektroinstalací. Připravujeme infrastrukturu pro přenos dat v měděné, optické nebo rádiové technologii. Provádíme měření elektroinstalací a logických rozvodů, včetně pravidelných pětiletých měření elektro-energetických rozvodů se schválením do provozu.