Zásady ochrany soukromých údajů

Právem chráněné soukromí našich klientů je pro nás významná hodnota. Proto shromažďujeme osobní údaje spojené jen s poskytováním služeb, za účelem zajištění jejich odpovídající úrovně, díky umožnění kontaktu s klientem ve věcech plynoucích z uzavřených smluv.

Pokud klient nesouhlasil se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů pro marketingové účely, budou osobní údaje shromážděné v souvislosti s uzavřením smlouvy po jejím naplnění odstraněny. Vyjádření souhlasu zákazníkem se zpracováním jeho osobních údajů pro marketingové účely je zcela dobrovolné, nepodmiňujeme jím uzavírání smluv ani kvůli němu nijak nerozdělujeme naše klienty. Pro marketingové účely zpracováváme, se souhlasem klientů, osobní údaje za účelem zasílání informačních a propagačních materiálů týkajících se našich služeb.

Nikdy nepředáváme osobní údaje klientů jakýmkoliv třetím osobám. Každý klient má nárok nahlédnout do jím zadaných údajů a opravovat je a také žádat jejich odstranění s tím, že osobní údaje shromažďované pro potřeby kontaktu v souvislosti s uzavřenou smlouvou se odstraňují po naplnění smlouvy.