Polityka prywatności

Chroniona prawem prywatność naszych Klientów stanowi dla nas istotną wartość. Dlatego gromadzenie danych osobowych związane jest wyłącznie ze świadczeniem usług, w celu zapewnienia ich należytego poziomu, poprzez umożliwienie kontaktu z klientem w sprawach wynikających z zawartych umów.

 

Jeżeli Klient nie wyraził zgody na gromadzenie i przetwarzanie swych danych osobowych na potrzeby marketingowe, zgromadzone w związku z zawarta umową dane osobowe po jej wykonaniu są usuwane. Wyrażenie zgody przez Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów marketingowych jest całkowicie dobrowolne, nie uzależniamy od niego zawierania umów ani też w żaden sposób nie różnicujemy z tego powodu naszych Klientów. Dla celów marketingowych, za zgodą Klientów, dane osobowe przetwarzamy w celu przesyłania materiałów informacyjnych i promocyjnych, dotyczących naszych usług.

 

Nigdy nie przekazujemy danych osobowych Klientów jakimkolwiek osobom trzecim. Każdemu Klientowi przysługuje prawo do wglądu i poprawiania podanych przez siebie danych, a także żądania ich usunięcia, z tym, że dane osobowe zgromadzone na potrzeby kontaktu w związku z zawartą umową, usuwane są po wykonaniu umowy.