APC

Naša spolupráca s APC trvá od začiatku existencie našej firmy a možno aj dlhšie. Kedysi, pred vstupom Poľska do EÚ, sme poskytovali záručný servis UPS APC pre celé Poľsko a po zmenách sú UPS v rámci záruky vymieňané prostredníctvom kuriérnej služby. V súčasnosti sa sústredíme na pozáručné opravy a na sprevádzkovanie a podporu pri prevádzke veľkých UPS. Samostatne sme vypracovali servisné postupy pre väčšinu UPS APC, ktoré nám umožňujú bezpečnú diagnostiku a postupné spustenie UPS po opravách striedačov. Vypracovali sme servisné stanovište pre UPS radu SURT, sme schopní opraviť každé UPS, pokiaľ sa nepoškodila štruktúra dosky plošných spojov. Disponujeme tiež všetkými UPS z rodiny SYMMMETRA, môžeme teda úspešne opravovať a testovať moduly výkonu, akumulátory a riadenie týchto UPS.

Rovnako veľkú účinnosť dosiahneme pri opravách modulov výkonu pre UPS radu SMART VT/ Galaxy 3500. Disponujeme náhradnými modulmi, ktoré sprístupňujeme klientom po dobu opravy ich modulov výkonu.

Okrem dielenských opráv na úrovni komponentov poskytujeme opravy v sídle klienta, skúsenosti a zásoby náhradných modulov a náhradných dielov nám umožňujú zakončiť väčšinu opráv počas jedného výjazdu.