Naše prednosti

- Skúsenosti - mnoho rokov práce s najnovšími technológiami

- autorizácia a partnerské zmluvy

- kvalifikovaný a skúsený personál

- špecializovaná diagnostická technika

- špecializovaná servisná technika

- diagnostický software

- zásoby náhradných dielov

- pobočka v Krakove

- sieť partnerských firiem