Rozšírenie záruky

Pre mnoho užívateľov nie sú štandardné záručné podmienky dostatočné. Takýmto klientom ponúkame rozšírenú záruku umožňujúcu skrátenie reakčného času/opravy alebo predĺženie záručnej doby.

Služby tohto typu ponúkame predovšetkým pre zariadenia, na ktoré disponujeme autorizáciou. U ostatných zariadení ponúkame servisné zmluvy.