Servis v teréne

Dôležitou zložkou našej činnosti je servis vykonávaný v sídle klienta. S ohľadom na špecifiká služieb tohto typu sme zhromaždili široké spektrum náhradných dielov. V prípade, keď oprava na mieste nie je možná, sme schopní ponúknuť náhradné zariadenie a poškodené

zariadenie zamieri do našej servisnej dielne na dôkladnú diagnostiku a opravu.

Pre zvlášť náročných klientov máme v ponuke opravy v sídle klienta so zaručeným reakčným časom a obnovením funkčnosti (oprava alebo náhradné zariadenie).