Sieťové a elektrické rozvody

Neodmysliteľnou súčasťou teleinformačnej infraštruktúry sú sieťové zariadenia, servery, prístupové body, kabeláž a zodpovedajúca elektroinštalácia.

Venujeme sa navrhovaniu a komplexným realizáciám teleinformačných rozvodov a elektroinštalácií. Pripravujeme infraštruktúru na prenos dát v medenej, optickej alebo rádiovej technológii. Robíme meranie elektroinštalácií a logických rozvodov, vrátane pravidelných päťročných meraní elektro-energetických rozvodov so schválením do prevádzky.