Zásady ochrany súkromných údajov

Právom chránené súkromie našich klientov je pre nás významná hodnota. Preto zhromažďujeme osobné údaje spojené len s poskytovaním služieb, za účelom zaistenia ich zodpovedajúcej úrovne, vďaka umožneniu kontaktu s klientom vo veciach plynúcich z uzatvorených zmlúv.

Pokiaľ klient nesúhlasil so zhromažďovaním a spracovaním svojich osobných údajov pre marketingové účely, budú osobné údaje zhromaždené v súvislosti s uzatvorením zmluvy po jej naplnení odstránené. Vyjadrenie súhlasu zákazníkom so spracovaním jeho osobných údajov pre marketingové účely je úplne dobrovoľné, nepodmieňujeme ním uzatváranie zmlúv ani kvôli nemu nijak nerozdeľujeme našich klientov. Pre marketingové účely spracovávame, so súhlasom klientov, osobné údaje za účelom zasielania informačných a propagačných materiálov týkajúcich sa našich služieb.

Nikdy nedávame osobné údaje klientov akýmkoľvek tretím osobám. Každý klient má nárok nahliadnuť do ním zadaných údajov a opravovať ich a tiež žiadať ich odstránenie s tým, že osobné údaje zhromažďované pre potreby kontaktu v súvislosti s uzatvorenou zmluvou sa odstraňujú po naplnení zmluvy.