Computer Service Support - Beskidy Sp. z o.o.

ul. Filarowa 47

43-300 Bielsko-Biała

NIP:937-18-21-084

KRS:0000188110

REGON:070807395

Kapitał zakładowy: 130 000,00 zł