Cała zawartość serwisu internetowego www.cssbeskidy.pl jest objęta ochroną wynikającą z przepisów polskiego i międzynarodowego prawa autorskiego.

 

1. Wszelkie prawa do serwisu zastrzeżone są na rzecz Computer Service Support - Beskidy Sp. z o.o., z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Filarowa 47, a prawa do jego elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz danych są zastrzeżone na rzecz Computer Service Support - Beskidy Sp. z o.o. lub odpowiednio na rzecz podmiotów współpracujących, których materiały są udostępniane na stronach serwisu. Serwis, jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 

2. Korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz danych oraz innych elementów zawartych w serwisie internetowym www.cssbeskidy.pl, nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw do treści w nim zawartych. Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 3 niniejszego Regulaminu korzystania z serwisu internetowego www.cssbeskidy.pl, zabronione jest w szczególności:

 

a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób serwisu lub jego części,

b) pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej - co do jakości lub ilości - części.

 

3. Użytkownicy mogą korzystać z serwisu wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych, przy czym takie korzystanie nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub bazy danych lub godzić w słuszne interesy Computer Service Support - Beskidy Sp. z o.o. oraz podmiotów współpracujących.

 

4. Udziela się ograniczonego, odwoływalnego, niewyłącznego prawa do tworzenia linku do strony głównej serwisu internetowego www.cssbeskidy.pl, o ile nie przedstawia on Computer Service Support - Beskidy Sp. z o.o., firm współpracujących, produktów i usług w fałszywy, mylący, poniżający sposób. Niedopuszczalne jest zamieszczanie odnośników do materiałów udostępnianych w serwisie na stronach naruszających prawo, prawem chronione dobra osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje.

 

5. Dane i informacje udostępniane na stronach serwisu internetowego www.cssbeskidy.pl służą wyłącznie celom informacyjnym. Computer Service Support - Beskidy Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność udostępnianych w serwisie informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań użytkowników serwisu. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach serwisu ponosi użytkownik. Computer Service Support - Beskidy Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec użytkowników serwisu internetowego lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach serwisu internetowego.

 

6. Computer Service Support - Beskidy Sp. z o.o. ma prawo dokonywać zmian w niniejszym ?Regulaminie korzystania z serwisu internetowego www.cssbeskidy.plw każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia opublikowania na stronach serwisu.

 

7. Niniejszy Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.cssbeskidy.pl wchodzi w życie z dniem 13 października 2009 roku.